ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

Programma

1) π. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος, εἰς Ἱ. Ναόν Κοιμ.Θεοτόκου Θολοποταμίου, τό Σάββατον 26ην Ὀκτωβρίου 2019, μέ θέμα: "Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ".

2) π.Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Βαβύλων, τό Σάββατον 30ήν Νοεμβρίου 2019, μέ θέμα: «Εὐαγγελιστής Ματθαῖος».

3)κ. Δημητριος Ἐλ. Ζαννῖκος , εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶ, τό Σάββατον 14ην Δεκεμβρίου 2019, μέ θέμα: "Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος".

4) π. Δημήτριος Φώτης, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ.Παντελεήμονος Δαφνῶνος, τό Σάββατον 18ην Ἰανουαρίου 2020, μέ θέμα: "Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος".

5) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, εἰς Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκειοῦ , τό Σάββατον 22αν Φεβρουαρίου 2020, μέ θέμα: "Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος".

6) κ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Συκούση, τό Σάββατον 28ην Μαρτίου 2020, μέ θέμα: "Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος ἤ Λεβαῖος".

7) Kατά τόν μ. Ἀπρίλιον 2020 ὁ Σεβ. Μητροπολιτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΣ, μέ θέμα: "Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος".

8) π. Γεώργιος Λοῦρος, εἰς Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου, τό Σάββατον 2αν Μαϊου 2020, μέ θέμα: "Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος".


Εκτύπωση   Email