ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Programma

1) π. Παντελεήμων Βώλος, εἰς Ἱ. Ναόν Αγ.Λουκά καρδαμύλων, τό Σάββατον 26ην Ὀκτωβρίου 2019, μέ θέμα: "Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ".

2) π. Παντελεήμων Βώλος, εἰς Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυρού Καρδαμύλων , τό Σάββατον 30ήν Νοεμβρίου 2019, μέ θέμα: «Εὐαγγελιστής  Ματθαῖος».

3) π. Παντελεήμων Βώλος, εἰς Ἱ. Ναόν Αγίου Νικολάου Καρδαμύλων, τό Σάββατον 14ην Δεκεμβρίου 2019, μέ θέμα: "Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος".

4) π. Παντελεήμων Βώλος, εἰς Ἱ. Ναόν Αγίου Νικολάου Καρδαμύλων, τό  Σάββατον 18ην Ἰανουαρίου 2020, μέ θέμα: "Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος".

5)  π. Παντελεήμων Βώλος, εἰς Ἱ. Ναόν  Αγίας Κυριακής Αμάδων, τό Σάββατον 22αν Φεβρουαρίου 2020, μέ θέμα: "Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος".


Εκτύπωση   Email