ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 285/66/16.01.2020 "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ"

Programma

Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Ἰανουαρίου 2020

Ἡ προσκύνησις τῆς ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου

Πρωτ. 285
Ἀριθμ. 
Διεκπ. 66 

Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς ὅτι τήν Πέμπτην 30ήν Ἰανουαρίου 2020, ἡμέρα μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θά πραγματοποιηθῇ ὁ ἑορτασμός τῶν Γραμμάτων κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θὰ τελέσῃ τὴν Τετάρτην 29ην Ἰανουαρίου 2020 τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, καὶ τήν Πέμπτην 30ήν Ἰανουαρίου 2020 τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν, καὶ θὰ ὁμιλήσῃ.

Ἐπίσης εἰς τούς:

1) Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Μουσᾶς.

2) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων Ἱ. Μητροπόλεως Χίου.

3) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λουκᾶ Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβ. κ. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ. Μητροπόλεως Χίου.

4) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονύσιος Παπανικολάου.

5) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἰακώβου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Ἐμμανουήλ π.Γ. Τζιώτης.

6) Ἱ. Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Τσιμούνης.

7) Ἱ. Ναόν Εὐαγγελιστρίας: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γουρλῆς.

8) Ἱ. Ναόν Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Φώτης.

9) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λουκᾶ Λειβαδίων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς.

10) Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου "Τρουλλωτῆς": Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Λοῦρος.

11) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

12) Ἱ. Ναόν Μεταμορφ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου: Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

13) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου "Σταφυλᾶ" Κάμπου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κων/νος Καρατζᾶς.

14) Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἁγιοδεκτεινῆς Κάμπου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Δ/ντής τοῦ Γυμνασίου Κάμπου κ. Ἰωάννης Χονδρέλης.

ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

1) Ἱ. Ναόν Μεταμορφ. Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν: Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

2) Ἱ. Ναόν Ὑπαπαντῆς Καρδαμύλων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Παντελεήμων Βῶλος.

3) Ἱ. Ναόν Γενεσίου Θεοτόκου Συκιάδας: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος.

4) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Λαγκάδας: Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

5) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς.

6) Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου.

7) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμος κ. Κήρυκος Φαράκλας.

8) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Σταῦρος Στεῖρος.

9) Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἐρειθιανῆς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ κ. Γεώργιος Πουλιᾶς.

10) Ἱ. Ναόν Παναγίας Μουτσαίνης Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρης.

11) Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βολισσοῦ: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Σωτήριος Παραδείσης.

12) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Νενήτων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ἰωάννης Κολλιάρος.

13) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Βασιλεωνοίκου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης.

14) Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Νικόλαος Μηλιανός.

Εἰς τούς λοιπούς Ἱερούς Ναούς, ὅπου θά πραγματοποιηθῇ ἐκκλησιασμός τῶν Μαθητῶν τῶν Σχολείων, θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης
Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Κοινοποίησις: Διευθύνσεις Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, μέ τήν θερμήν παράκλησιν, ὅπως ἐνημερώσουν τούς Κυρίους Διευθυντάς τῶν Σχολείων.


Εκτύπωση   Email