ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 481/144/12.02.20 "ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΤΗΣ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 2020

Μνήμη Μελετίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας 

Πρωτ. 481
Ἀριθμ. 
Διεκπ. 144 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων
08.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός
11.3.2020 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Ἑσπ. Προηγ. Θ. Λ.
18.3.2020 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Βερβεράτου Ἑσπ. Προηγ. Θ. Λ.

2) π. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
08.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου Καταν. Ἑσπερινός
22.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός
04.4.2020 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Παναγίας Συριωτίσσης Κάμπου Θεία Λειτουργία

3) π. Διονύσιος Παπανικολάου
15.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός
19.3.2020 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν Μέγα Ἀπόδειπνον
31.3.2020 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ζυφιᾶ Μέγα Ἀπόδειπνον

4) π. Παντελεήμων Βῶλος
23.3.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Γενεθλ. Θεοτόκου Καμπιῶν Μέγα Ἀπόδειπνον
23.3.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βικίου Μέγα Ἀπόδειπνον
23.3.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Ἀμάδων Μέγα Ἀπόδειπνον
05.4.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

5) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς
03.3.2020 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ναός Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Μέγα Ἀπόδειπνον
16.3.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Μέγα Ἀπόδειπνον

6) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος
15.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός
23.3.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης Μέγα Ἀπόδειπνον

7) π. Γεώργιος Πουλιᾶς
15.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου Καταν. Ἑσπερινός
17.3.2020 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάν. Προδρόμου Λαγκάδας Μέγα Ἀπόδειπνον
05.4.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

8) π. Ἰωάννης Τσιμούνης
19.3.2020 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Μέγα Ἀπόδειπνον
19.3.2020 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου Μέγα Ἀπόδειπνον
26.3.2020 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Μέγα Ἀπόδειπνον
29.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

9) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς
17.3.2020 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Μέσας Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον
17.3.2020 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδος Μέγα Ἀπόδειπνον
29.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀλύμπων Καταν. Ἑσπερινός
29.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν Καταν. Ἑσπερινός

10) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς
08.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός
15.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Συκούση Καταν. Ἑσπερινός
22.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Καταν. Ἑσπερινός
09.4.2020 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πιτυοῦντος Μέγα Ἀπόδειπνον

11) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
15.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ Καταν. Ἑσπερινός
22.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός
05.4.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων Καταν. Ἑσπερινός

12) π. Δημήτριος Φώτης
12.3.2020 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Μυρμηγκίου Μέγα Ἀπόδειπνον
12.3.2020 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Εἰσοδ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

13) π. Γεώργιος Λοῦρος
22.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός
06.4.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Πυραμᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον
06.4.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Παρπαριᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

14) π. Ἰωάννης Μουσᾶς
07.4.2020 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον
07.4.2020 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης Μέγα Ἀπόδειπνον

15) π. Κήρυκος Φαράκλας
08.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός
09.4.2020 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πατρικῶν Μέγα Ἀπόδειπνον
09.4.2020 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Μέγα Ἀπόδειπνον

16) π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης
04.4.2020 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου Λεπτοπόδων Μέγας Ἑσπερινός
04.4.2020 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολ. Κουρουνίων Μέγας Ἑσπερινός
05.4.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

17) π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης
17.3.2020 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βέσσης Μέγα Ἀπόδειπνον
17.3.2020 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁρμολίων Μέγα Ἀπόδειπνον

18) κ. Κωνσταντῖνος Ν. Γανιάρης
13.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου Β' Χαιρετισμοί
20.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί
29.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

19) κ. Σωτήριος Παραδείσης
15.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός
20.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Γ' Χαιρετισμοί

20) κ. Δημήτριος Τσελίγκας
06.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων, πόλεως Χίου Α' Χαιρετισμοί
20.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μεταμ. Χριστοῦ Βαρβασίου Γ' Χαιρετισμοί

21) κ. Νικόλαος Μηλιανός
6.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδας Α' Χαιρετισμοί
20.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Γ' Χαιρετισμοί

22) κ. Σταῦρος Στεῖρος
06.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Α' Χαιρετισμοί
20.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιού Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

23) κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς
6.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Πετροκοκκίνου Α' Χαιρετισμοί
20.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σταφυλᾶ Γ' Χαιρετισμοί

24) κ. Ἰωάννης Χονδρέλης
27.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγιοδεκτεινῆς Δ' Χαιρετισμοί
29.3.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

25) κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης
6.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Α' Χαιρετισμοί

26) κ. Ἰωάννης Κολλιάρος
06.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Νενήτων Α' Χαιρετισμοί
13.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς Β' Χαιρετισμοί
20.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Γ' Χαιρετισμοί
27.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων Δ' Χαιρετισμοί
03.4.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Ἀκάθιστος Ὕμνος

27) κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος
06.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Καρδαμύλων Α' Χαιρετισμοί
13.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λειβαδίων Β' Χαιρετισμοί 
18.3.2020 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν Ἑσπ. Προηγ. Θ. Λ.
20.3.2020 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς Γ' Χαιρετισμοί
27.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου Δ' Χαιρετισμοί
03.4.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Τρουλλωτῆς Ἀκάθιστος Ὕμνος
12.4.2020 ΚΥΡ. ΒΑΪΩΝ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Εὑρετῆς Ἀκολ. Ἱ. Νυμφίου
13.4.2020 Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ Ἀκολ. Ἱ. Νυμφίου

28) κ. Δημήτριος Ζαννῖκος
04.4.2020 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶ Μ. Ἑσπερινός

29) κ. Δημήτριος Τσαφούλης
06.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Α' Χαιρετισμοί
27.3.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Δ' Χαιρετισμοί

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email