ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 132/64/25.01.2021 "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 25ῃ Ἰανουαρίου 2021

Μνήμη Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Πρωτ. 132

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 64                                                                                      

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς ὅτι τήν Παρασκευήν 29ην Ἰανουαρίου 2021, ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θά πραγματοποιηθῇ ἡ Ἑορτή  τῶν Γραμμάτων κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θὰ τελέσῃ τὴν Παρασκευήν 29ην Ἰανουαρίου 2021 τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, καὶ θὰ ὁμιλήσῃ.

Ἐπίσης εἰς τούς:

1) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων Ἱ. Μητροπόλεως Χίου.

2) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λουκᾶ Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβ. κ. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ. Μητροπόλεως Χίου.

3) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονύσιος Παπανικολάου.

4) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λουκᾶ Λειβαδίων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς.

5) Ἱ. Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Τσιμούνης.

6) Ἱ. Ναόν Εὐαγγελιστρίας: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γουρλῆς.

7) Ἱ. Ναόν Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Φώτης.

8) Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου "Τρουλλωτῆς": Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Λοῦρος.

9) Ἱ. Ναόν Μεταμορφ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος  κ. Ἰωάννης Βορριᾶς.

10) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἰακώβου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης.

11) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

12) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου "Σταφυλᾶ" Κάμπου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κων/νος Καρατζᾶς.

13) Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἁγιοδεκτεινῆς Κάμπου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Δ/ντής τοῦ Γυμνασίου Κάμπου κ. Ἰωάννης Χονδρέλης.

ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

1)  Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν: Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

2) Ἱ. Ναόν Μεταμορφ. Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν: Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

3) Ἱ. Ναόν Ὑπαπαντῆς Καρδαμύλων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Παντελεήμων Βῶλος.

4) Ἱ. Ναόν Γενεσίου Θεοτόκου Συκιάδας: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος.

5) Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἐρειθιανῆς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ κ. Γεώργιος Πουλιᾶς.

6) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς.

7) Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου.

8) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Κήρυκος Φαράκλας.

9) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Βασιλεωνοίκου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης.

10) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Σταῦρος Στεῖρος.

11) Ἱ. Ναόν Παναγίας Μουτσαίνης Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρης.

12) Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βολισσοῦ: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Σωτήριος Παραδείσης.

13) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Νενήτων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ἰωάννης Κολλιάρος.

14) Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Νικόλαος Μηλιανός.

Εἰς τούς λοιπούς Ἱερούς Ναούς, ὅπου θά πραγματοποιηθῇ ἐκκλησιασμός τῶν Μαθητῶν τῶν Σχολείων, θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

Κοινοποιήσεις: Διευθύνσεις Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, μέ τήν θερμήν παράκλησιν, ὅπως ἐνημερώσουν τούς Κυρίους Διευθυντάς τῶν Σχολείων.


Εκτύπωση   Email