Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι θά πραγματοποιηθοῦν κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

         Πρωτ.: 199

Ἀριθ.                                                                          Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Φεβρουαρίου 2012

         Διεκπ.:  83

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνενοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

1) π. Γεώργιος Λιαδῆς 

06.3.2012 ΤΡΙ.: Ἱ. Ν.Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων             Μ. Ἀπόδειπνον

13.3.2012 ΤΡΙ.: Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου                 Μ. Ἀπόδειπνον

2) π. Δανιήλ Παπαδημητράκης

16.3.2012 ΠΑΡ.: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου               Γ΄ Χαιρετισμοί 

3) π.Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός

Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Χριστοῦ Ψαρῶν 

4) π. Δημήτριος Κ. Γεόμελος 

03.3.2012 ΣΑΒ.: Ἱ. Ν. Παναγίας Συριωτίσσης Κάμπου      Θ. Λειτουργία 

04.3.2012 ΚΥΡ.: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου        Καταν. Ἑσπερινός

5) π. Διονύσιος Παπανικολάου

 03.3.2012 ΣΑΒ.: Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης                    Μ. Ἑσπερινός

03.3.2012 ΣΑΒ.: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου                  Μ. Ἑσπερινός

06.3.2012 ΤΡΙ.:  Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν                  Μ. Ἀπόδειπνον

08.3.2012 ΠΕΜ.:   Ἱ,Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ζυφιᾶ                 Μ. Ἀπόδειπνον

13.3.2012 ΤΡΙ.:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βαβύλων               Μ. Ἀπόδειπνον

6) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

06.3.2011 ΤΡΙ.: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πατρικῶν                    Μ. Ἀπόδειπνον

06.3.2011 ΤΡΙ.: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς            Μ. Ἀπόδειπνον

08.3.2011 ΠΕΜ.:Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος       Μ. Ἀπόδειπνον

13.3.2011  ΤΡΙ.:Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου         Μ. Ἀπόδειπνον

7) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος 

04.3.2012  ΚΥΡ.: Ἱ.Ν. Γενεθλ. Θεοτόκου Καμπιῶν           Καταν. Ἑσπερινός

04.3.2012  ΚΥΡ.: Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βικίου                    Καταν. Ἑσπερινός

04.3.2012  ΚΥΡ.: Ἱ.Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Ἀμάδων                     Καταν. Ἑσπερινός

8) π. Γεώργιος Πουλιᾶς  

04.3.2012  ΚΥΡ.: Ἱ.Ν. Κοιμ.Θεοτόκου Θολοποταμίου        Καταν.Ἑσπερινός

9) π. Γεώργιος Τζιώτης 

04.3.2011 ΚΥΡ.: Ἱ. Ν.  Κοιμ. Θεοτόκου Βέσσης                    Καταν. Ἑσπερινός

04.3.2011 ΚΥΡ.: Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁρμολίων                  Καταν. Ἑσπερινός

06.3.2011 ΤΡΙ.:  Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς                   Μ. Ἀπόδειπνον

06.3.2011 ΤΡΙ.:  Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ            Μ. Ἀπόδειπνον

10) π. Ἰωάννης Τσιμούνης 

04.3.2011 ΚΥΡ.: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν               Καταν. Ἑσπερινός

06.3.2011 ΤΡΙ.: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου            Μ. Ἀπόδειπνον

06.3.2011 ΤΡΙ.: Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου                Μ. Ἀπόδειπνον

11) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς

04.3.2012 ΚΥΡ.: Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀλύμπων.                    Καταν. Ἑσπερινός

04.3.2012 ΚΥΡ.: Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν.                          Καταν. Ἑσπερινός

06.3.2012 ΤΡΙ.: Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Μέσας Διδύμας.        Μ. Ἀπόδειπνον

06.3.2012 ΤΡΙ.: Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδος.                           Μ. Ἀπόδειπνον

12) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς

04.3.2012 ΚΥΡ.:Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πιτυοῦντος                    Καταν. Ἑσπερινός

11.3.2012 ΚΥΡ.:Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Συκούση                        Καταν. Ἑσπερινός

17.3.2012 ΣΑΒ.:Ἱ. Ν. Γεν.Θεοτόκου Λεπτοπόδων                Καταν. Ἑσπερινός

17.3.2012 ΣΑΒ.:Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Κουρουνίων Καταν. Ἑσπερινός

18.3.2012 ΚΥΡ.:Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν                  Καταν. Ἑσπερινός

13) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

04.3.2012 ΚΥΡ.: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ                  Καταν. Ἑσπερινός

11.3.2012 ΚΥΡ.: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων                  Καταν. Ἑσπερινός

14) π. Δημήτριος Φώτης 

06.3.2012 ΤΡΙ.:  Ἱ.Ν. Ἁγ. Μαρίνης Μυρμηγκίου                       Μ. Ἀπόδειπνον

06.3.2012 ΤΡΙ.:  Ἱ.Ν. Εἰσοδ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας               Μ. Ἀπόδειπνον

11.3.2012 ΚΥΡ.: Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Παρπαριᾶς                       Καταν. Ἑσπερινός

11.3.2012 ΚΥΡ.: Ἱ.Ν. Μεταμ/σεως Χριστοῦ Βολισσοῦ             Καταν. Ἑσπερινός

15) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς

12.3.2012 ΔΕΥ.: Ἱ. Ναός Ἁγίου Λουκᾶ Λειβαδίων                    Μ. Ἀπόδειπνον

13.3.2012 ΤΡΙ.:  Ἱ.Ναός Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Λειβαδίων     Μ. Ἀπόδειπνον

17.3.2012 ΣΑΒ.: Ἱ.Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς                   Ἑσπερινός

19.3.2012 ΔΕΥ.: Ἱ. Ναός Ἁγ. Μαρίνης Ἐγκρεμοῦ                      Μ. Ἀπόδειπνον

20.3.2012 ΤΡΙ.: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου,πόλ. Χίου      Μ. Ἀπόδειπνον

22.3.2012 ΠΕΜ.:Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου, πόλ. Χίου      Μ. Ἀπόδειπνον

26.3.2012 ΔΕΥ.: Ἱ. Ναός Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος        Μ. Ἀπόδειπνον

27.3.2012 ΤΡΙ.:  Ἱ. Ναός  »              »     Μονοδενδρίου          Μ. Ἀπόδειπνον

29.3.2012 ΠΕΜ.: Ἱ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ               Μ. Ἀπόδειπνον

31.3.2012 ΣΑΒ.: Ἱ. Ναός  Ἁγ. Γεωργίου Νενήτων                   Ἑσπερινός

02.4.2012 ΔΕΥ.: Ἱ. Ναός Ἁγίου Νικολάου Βαβύλων               Μ. Ἀπόδειπνον

03.4.2012 ΤΡΙ.:  Ἱ. Ναός Παναγίας Μουτσαίνης                     Μ. Ἀπόδειπνον

05.4.2012 ΠΕΜ.: Ἱ.Ναός Εἰσ. Θεοτόκου Νεοχωρίου              Μ. Ἀπόδειπνον

16) κ. Ἰωάννης Κολλιάρος 

02.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Νενήτων                     Α'   Χαιρετισμοί

09.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς                     Β'   Χαιρετισμοί

16.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Ἁγ.Ἰωάννου Καταρράκτου                  Γ'         "

23.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων              Δ' Χαιρετισμοί

30.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ               Ἀκάθιστος Ὕμνος

17) κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης

02.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Κάμπου                  Α'   Χαιρετισμοί 

16.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Μεταμ/σεως Χριστοῦ Βαρβασίου         Γ'           »

18) κ. Ἰωάννης Παπαδημητρίου

02.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης                Α'   Χαιρετισμοί 

16.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Παναγίας Ἁγιοδεκτεινῆς                     Γ΄         »

19)  κ. Σωτήριος Παραδείσης

23.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Μεταμ/σεως Χριστοῦ Βολισσοῦ           Γ΄ Χαιρετισμοί

20) κ. Δημήτριος Τσελίγκας

02.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων, πόλεως Χίου        Α'   Χαιρετισμοί

16.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾳ»                  Γ΄         »

21) κ. Νικόλαος Μηλιανός

02.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδας                              Α΄  Χαιρετισμοί 

16.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Εἰσ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας                Γ΄         »

22) κ. Σωσίπατρος Σαββίδης

07.3.2012 ΤΕΤ.:   Ἱ.Ν. Ἁγίου Κηρύκου Βροντάδου                 Ἑσπερ. Θ.Λειτ. Προηγ.

09.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ                   Β΄  Χαιρετισμοί

16.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Βασιλεωνοίκου         Γ'   Χαιρετισμοί

23.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐφραίμ Ζυφιᾶ                           Δ΄  Χαιρετισμοί 

23) κ. Σταῦρος Στεῖρος

02.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου                  Α΄  Χαιρετισμοί

16.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Προφήτου Ἠλιού Βροντάδου              Γ'   Χαιρετισμοί

24)  κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρης

09.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου                   Β΄  Χαιρετισμοί

16.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου              Γ΄  Χαιρετισμοί

25) κ. Γεώργιος Μπενέκος

02.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν              Α'   Χαιρετισμοί

09.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν              Β'   Χαιρετισμοί

16.3.2012 ΠΑΡ.:   Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν             Γ'         "

23.3.2012 ΠΑΡ .: Ἱ. Ν.Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν              Δ' Χαιρετισμοί

30.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν             Ἀκάθιστος Ὕμνος

26) κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς

02.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ                 Α'   Χαιρετισμοί 

09.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σταφυλᾶ                 Γ΄         »

27) κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης

02.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Κάμπου                     Α'   Χαιρετισμοί 

16.3.2012 ΠΑΡ.:  Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Μπατζακλῆ                     Γ΄         »

Ἐπίσης, καθ' ἑκάστην Κυριακήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, θά πραγματοποιῇται Ἀρχιερατικός Κατανυκτικός  Ἑσπερινός καί, ἐν συνεχείᾳ,  Θεῖον Κήρυγμα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, μέ θέμα «Πρός τόν Γολγοθᾶ».

Τό ἑσπέρας τῆς 25ης Μαρτίου, Κυριακήν Δ΄ τῶν Νηστειῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελιστρίας, πόλεως Χίου, θά τελεσθῇ μεθεόρτιος Ἑσπερινός καί, ἐν συνεχείᾳ, Θεῖον Κήρυγμα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

Ἀρχιμανδρίτης

Γεώργιος Κ. Λιαδῆς


Εκτύπωση   Email