Πρόγραμμα Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 460
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 122 
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

1) π. Γεώργιος Λιαδῆς, Πρωτοσύγκελλος

26.3.2013 ΤΡΙΤΗ:   Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων   Μέγα Ἀπόδειπνον

31.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:   Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων   Καταν. Ἑσπερινός

2.4.2013 ΤΡΙΤΗ:   Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου   Μέγα Ἀπόδειπνον

2) π. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

31.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς  Καταν. Ἑσπερινός

6.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ:  Ἱ. Ν. Παναγίας Συριωτίσσης Κάμπου  Θεία Λειτουργία

24.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου  Καταν. Ἑσπερινός

3) π. Διονύσιος Παπανικολάου

23.3.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ:  Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης   Μέγας Ἑσπερινός

23.3.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου  Μέγας Ἑσπερινός

26.3.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν  Μέγα Ἀπόδειπνον

28.3.2013 ΠΕΜΠΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ζυφιᾶ      Μέγα Ἀπόδειπνον

2.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βαβύλων    Μέγα Ἀπόδειπνον

21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς  Καταν. Ἑσπερινός

4) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

26.3.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πατρικῶν  Μέγα Ἀπόδειπνον

26.3.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς  Μέγα Ἀπόδειπνον

28.3.2013 ΠΕΜΠΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος  Μέγα Ἀπόδειπνον

2.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου  Μέγα Ἀπόδειπνον

5) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς

19.3.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ναός Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ»  Μέγα Ἀπόδειπνον

21.3.2013 ΠΕΜΠΤΗ:  Ἱ. Ναός Παναγίας Λατομιτίσσης  Μέγα Ἀπόδειπνον

26.3.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ναός Λουκᾶ Λειβαδίων  Μέγα Ἀπόδειπνον

1.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ:  Ἱ. Ν. Μετ. Σωτ. Χριστοῦ Λειβαδίων  Μέγα Ἀπόδειπνον

8.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ:  Ἱ. Ναός Ἁγ. Μαρίνης Ἐγκρεμοῦ  Μέγα Ἀπόδειπνον

9.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου, πόλ. Χίου  Μέγα Ἀπόδειπνον

14.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ  Καταν. Ἑσπερινός

15.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος  Μέγα Ἀπόδειπνον

16.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ναός Ἁγ. Εἰρήνης Κάμπου  Μέγα Ἀπόδειπνον

22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ:  Ἱ. Ναός Εἰσ. Θεοτόκου Νεοχωρίου  Μέγα Ἀπόδειπνον

23.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ναός Ἁγίου Πολυκάρπου  Μέγα Ἀπόδειπνον

26.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμ. Μονοδενδρίου  Μέγα Ἀπόδειπνον

6) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

17.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων  Καταν. Ἑσπερινός

21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν  Καταν. Ἑσπερινός

7) π. Γεώργιος Πουλιᾶς

31.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου  Καταν. Ἑσπερινός

21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων  Καταν. Ἑσπερινός

8) π. Ἰωάννης Τσιμούνης

19.3.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν  Μέγα Ἀπόδειπνον

26.3.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου  Μέγα Ἀπόδειπνον

26.3.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου  Μέγα Ἀπόδειπνον

7.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ  Καταν. Ἑσπερινός

9) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς

31.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀλύμπων  Καταν. Ἑσπερινός

31.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν  Καταν. Ἑσπερινός

2.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Μέσας Διδύμας  Μέγα Ἀπόδειπνον

2.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδος  Μέγα Ἀπόδειπνον

10) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς

31.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ  Καταν. Ἑσπερινός

6.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ:  Ἱ. Ν. Γεν.Θεοτόκου Λεπτοπόδων  Μέγας Ἑσπερινός

6.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγ. Κουρουνίων  Μέγας Ἑσπερινός

7.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Συκούση  Καταν. Ἑσπερινός

13.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πιτυοῦντος  Μέγας Ἑσπερινός

14.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν  Καταν. Ἑσπερινός

11) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

17.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς  Καταν. Ἑσπερινός

7.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ  Καταν. Ἑσπερινός

21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων  Καταν. Ἑσπερινός

12) π. Δημήτριος Φώτης

2.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Μυρμηγκίου  Μέγα Ἀπόδειπνον

2.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Εἰσοδ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας  Μέγα Ἀπόδειπνον

18.4.2013 ΠΕΜΠΤΗ:  Ἱ. Ν. Εἰσοδ. Θεοτόκου Νεοχωρίου  Μέγα Ἀπόδειπνον

25.4.2013 ΠΕΜΠΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης  Μέγα Ἀπόδειπνον

13) π. Γεώργιος Λοῦρος

10.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Παρπαριᾶς  Καταν. Ἑσπερινός

22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Πυραμᾶς  Μέγα Ἀπόδειπνον

14) π. Κήρυκος Φαράκλας

1.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ:  Ἱ. Ν. Γενεθλ. Θεοτόκου Καμπιῶν  Μέγα Ἀπόδειπνον

1.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ:  Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βικίου  Μέγα Ἀπόδειπνον

1.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Ἀμάδων  Μέγα Ἀπόδειπνον

15) π. Ἐμμανουήλ Τζιώτης

31.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βέσσης  Μέγα Ἀπόδειπνον

31.3.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁρμολίων  Μέγα Ἀπόδειπνον

2.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς  Μέγα Ἀπόδειπνον

2.4.2013 ΤΡΙΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ  Μέγα Ἀπόδειπνον

16) κ. Ἰωάννης Κολλιάρος

22.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Νενήτων  Α' Χαιρετισμοί

29.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς  Β' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου  Γ' Χαιρετισμοί

12.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων  Δ' Χαιρετισμοί

19.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ  Ἀκάθιστος Ὕμνος

17) κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης

22.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Κάμπου  Α' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Μεταμ. Χριστοῦ Βαρβασίου  Γ' Χαιρετισμοί

18) κ. Ἰωάννης Παπαδημητρίου

22.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης  Α' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Παναγίας Ἁγιοδεκτεινῆς  Γ' Χαιρετισμοί

19) κ. Σωτήριος Παραδείσης

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ  Γ' Χαιρετισμοί

20) κ. Δημήτριος Τσελίγκας

22.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων, πόλεως Χίου  Α' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ»  Γ' Χαιρετισμοί

21) κ. Νικόλαος Μηλιανός

22.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδας  Α' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας  Γ' Χαιρετισμοί

22) κ. Σωσίπατρος Σαββίδης

27.3.2013 ΤΕΤΑΡΤΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Κηρύκου Βροντάδου  Ἑσπερ. Θ. Λειτ.

29.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ  Β' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Βασιλεωνοίκου  Γ' Χαιρετισμοί

12.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐφραίμ Ζυφιᾶ  Δ' Χαιρετισμοί

23) κ. Σταῦρος Στεῖρος

22.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου  Α' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Βροντάδου  Γ' Χαιρετισμοί

14.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων  Καταν. Ἑσπερινός

24) κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρης

29.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου  Β' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου  Γ' Χαιρετισμοί

25) κ. Γεώργιος Μπενέκος

22.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν  Α' Χαιρετισμοί

29.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν  Β' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν  Γ' Χαιρετισμοί

12.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν  Δ' Χαιρετισμοί

19.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν  Ἀκάθιστος Ὕμνος

26) κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς

22.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ  Α' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σταφυλᾶ  Γ' Χαιρετισμοί

27) κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης

22.3.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Κάμπου  Α' Χαιρετισμοί

5.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μπατζακλῆ  Γ' Χαιρετισμοί 

Ἐπίσης, καθ’ ἑκάστην Κυριακήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, θά πραγματοποιῇται Ἀρχιερατικός Κατανυκτικός Ἑσπερινός καί, ἐν συνεχείᾳ, Θεῖον Κήρυγμα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, μέ θέμα: «Ἐμπόδια γιὰ τὸν Γολγοθᾶ».

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσύγκελλος 

Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς


Εκτύπωση   Email