Πρόγραμμα Ἑσπερινῶν Κηρυγμάτων κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 461
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 123
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα «ὡς φῶτα σωστικά» ἀνατέλλουν εἰς τὸν κόσμον, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Α) Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, κατά τὴν Ἀκολουθίαν ὅλων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν, μὲ θέμα: «Ἐμπόδια γιὰ τὸν Γολγοθᾶ».

Β) Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων

1. 17.3.13 Κυρ. Τυρινῆς  π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, μὲ θέμα: «Οἱ λόγοι τοῦ Σταυροῦ».

2. 24.3.13 Κυρ. Ὀρθοδοξίας ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. 31.3.13 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν  π. Γεώργιος Λιαδῆς, Πρωτοσύγκελλος, μὲ θέμα: «Ἡ Παλαιά Διαθήκη καὶ τὸ Πάθος».

4. 7.4.13 Κυρ. Σταυροπρ.  κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μὲ θέμα: «Τολμήσας».

5. 14.4.13 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν  κ. Σταῦρος Στεῖρος, μὲ θέμα: «Μυστικός Δεῖπνος».

6. 21.4.13 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν  π. Γεώργιος Πουλιᾶς, μὲ θέμα: «Ἀκάνθινο Στεφάνι».

Γ) Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

1. 17.3.13 Κυρ. Τυρινῆς  π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Οἱ λόγοι τοῦ Σταυροῦ».

2. 24.3.13 Κυρ. Ὀρθοδοξίας ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. 31.3.13 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν  π. Δημήτριος Γεόμελος, Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτρ., μὲ θέμα: «Ἡ Παλαιά Διαθήκη καὶ τὸ Πάθος».

4. 7.4.13 Κυρ. Σταυροπρ.  κ. Νικόλαος Μηλιανός, μὲ θέμα: «Τολμήσας».

5. 14.4.13 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν  κ. Ἰωάννης Κολλιάρος, μὲ θέμα: «Μυστικός Δεῖπνος».

6. 21.4.13 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν  π. Διονύσιος Παπανικολάου, μὲ θέμα: «Ἀκάνθινο Στεφάνι».

Δ) Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

1. 17.3.13 Κυρ. Τυρινῆς  κ. Σωτήριος Παραδείσης, μὲ θέμα: «Οἱ λόγοι τοῦ Σταυροῦ».

2. 24.3.13 Κυρ. Ὀρθοδοξίας ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. 31.3.13 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν  π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μὲ θέμα: «Ἡ Παλαιά Διαθήκη καὶ τὸ Πάθος».

4. 7.4.13 Κυρ. Σταυροπρ.  π. Ἰωάννης Τσιμούνης, μὲ θέμα: «Τολμήσας».

5. 14.4.13 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν  π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, μὲ θέμα: «Μυστικός Δεῖπνος».

6. 21.4.13 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν  κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μὲ θέμα: «Ἀκάνθινο Στεφάνι».

Ἐπίσης, εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν καλοῦνται νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συμμετάσχουν οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν:

1. Κυριακή Τυρινῆς: τῆς Πόλεως Χίου

2. Κυριακή Ὀρθοδοξίας: ---- ---- ----

3. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν: τοῦ Χαλκειοῦ

4. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως: τοῦ Βροντάδου

5. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν: τῶν Νενήτων

6. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν: τοῦ Κάμπου

Εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν τῶν Καρδαμύλων, Καλαμωτῆς καὶ Βολισσοῦ θὰ μετέχουν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, Ἐφημέριοι, ἀντιστοίχως, τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Καρδαμύλων, Πυργίου καὶ Βολισσοῦ-Ἀμανῆς.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσύγκελλος 

Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς


Εκτύπωση   Email