ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ (ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2015 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2016)

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

1. 22 Ὀκτωβρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱερός Ἁγ. Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς.

Θέμα: «Ὁσία Ματρώνα ἡ Χία».

2. 14 Νοεμβρίου, ὥρα 4.30 μ. μ.,Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰακώβου, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Ἐμμανουήλ π. Γ. Τζιώτης.

Θέμα: «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χιοπολίτης».

3. 13 Δεκεμβρίου, ὥρα 4.30 μ. μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Καλοπλύτου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς.

Θέμα: «Ἅγιος Ἀγγελῆς ὁ Ἀργεῖος».

4. 16 Ἰανουαρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γουρλῆς.

Θέμα: «Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Χῖος».

5. 13 Φεβρουαρίου, ὥρα 5 μ. μ.,Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἄννης Καπέλλης, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Φώτης.

Θέμα: «Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ Χῖος».

6. 18 Μαρτίου, ὥρα 5 μ. μ.,Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Τσιμούνης.

Θέμα: «Ἁγία Μυρόπη».

7. 6 Ἀπριλίου, ὥρα 6 μ. μ.,Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Νερομύλων, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Γεόμελος.

Θέμα: «Ἅγιος Μακάριος».

7. 13 Μαΐου, ὥρα 6 μ. μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Λετσαίνης, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Τσιμούνης.

Θέμα: «Ἅγιος Ἰσίδωρος».

8. 25 Ἰουνίου, ὥρα 6 μ. μ.,Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Φρουρίου, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Λοῦρος.

Θέμα: «Ἁγία Μαρκέλλα».


Εκτύπωση   Email