ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ (ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2016)

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

1.  21.11.2015 Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Κουρουνίων π. Κήρυκος Φαράκλας  Θέμα: Ἁγ. Γεώργιος ο Χιοπολίτης

2.  26.12.2015 Ι. Ν. Ταξιαρχῶν Νενητουρίων Θεολ. κ. Νικ. Κώσταλος  Θέμα: Ἁγ. Ἁγγελῆς

3.  23.01.2016 Ι. Ν. Ἁγ. Μάμαντος Ἀφροδισίων π. Ἐμμ. Γ. Τζιώτης  Θέμα: Ὅσιος Νικηφόρος

4.  20.02.2016 Ι. Ν. Ταξιαρχῶν Τρυπων π. Κήρυκος Φαράκλας  Θέμα: Ὅσιος Ἅνθιμος

5.  26.03.2016 Ι. Ν. Γεννεσίου Θεοτόκου Λεπτοπόδων π. Δημ. Μαστρογιαννάκης  Θέμα: Ἁγία Μυρόπη

6.  09.04.2016 Ι. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Κεράμου Πρωτ. Γεωρ. Κωνσταντίνου  Θέμα: Ἅγιος Μακάριος

7.  28.05.2016 Ι. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Ἁγίου Γάλατος κ. Σωτήριος Παραδείσης  Θέμα: Ἅγιος Ἱσίδωρος

8.  25.06.2016 Ι. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Χαλάνδρών θεολ. κ. Νικ. Κώσταλος  Θέμα: Ἁγ. Μαρκέλλα

 


Εκτύπωση   Email