ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 470/248/Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Φεβρουαρίου 2016 Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Φεβρουαρίου 2016

Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων

Ἀριθμ. Πρωτ. 470

Διεκπ. 248

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς 

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον 

Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

   Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Α) Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, κατά τὴν Ἀκολουθίαν ὅλων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν, μὲ θέμα:

«Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας».

Β) Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων

1. 20.3.16 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Δημήτριος Γεόμελος, Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, μὲ θέμα: «Ἀγάπη».

2. 27.3.16 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Δημήτριος Φώτης, μὲ θέμα: «Μακροθυμία».

3. 03.4.16 Κυρ. Σταυροπρ. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μὲ θέμα: «Εἰρήνη».

4. 10.4.16 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ.  Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς, μὲ θέμα: «Χρηστότης».

5. 17.4.16 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, μὲ θέμα: «Πίστις».

Γ) Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

1. 20.3.16 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων, μὲ θέμα: «Ἀγάπη».

2. 27.3.16 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, μὲ θέμα: «Μακροθυμία».

3. 3.4.16 Κυρ. Σταυροπρ. κ. Ἰωάννης Χονδρέλης, μὲ θέμα: «Εἰρήνη».

4. 10.4.16 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, «Χρηστότης».

5. 17.4.16 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Πίστις».

Δ) Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

1. 20.3.16 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μὲ θέμα: «Ἀγάπη».

2. 27.3.16 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Γεώργιος Λοῦρος, μὲ θέμα: «Μακροθυμία».

3. 03.4.16 Κυρ. Σταυροπρ. κ. Σωτήριος Παραδείσης, μὲ θέμα: «Εἰρήνη».

4. 10.4.16 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν π. Ἰωάννης Τσιμούνης, μὲ θέμα: «Χρηστότης».

5. 17.4.16 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μὲ θέμα: «Πίστις».

    Ἐπίσης, εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν καλοῦνται νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συμμετάσχουν, μὲ μὼβ ἄμφια, οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν:

1. Κυριακή Τυρινῆς: τοῦ Κάμπου

2. Κυριακή Ὀρθοδοξίας: τοῦ Χαλκειοῦς

3. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν: τοῦ Πυργίου

4. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως: τοῦ Βροντάδου

5. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν: τῶν Νενήτων

6. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν: τῆς Πόλεως Χίου

      Εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν τῶν Καρδαμύλων, Καλαμωτῆς καὶ Βολισσοῦ θὰ μετέχουν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, Ἐφημέριοι, ἀντιστοίχως, τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Καρδαμύλων, Πυργίου κ  αὶ Βολισσοῦ-Ἀμανῆς.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email