Θ. Κήρυγμα, μετά Ἑσπερινήν Ἀκολουθίαν, εἰς Ἐνορίας τῆς Ἀρχιερατικῆς Ἐπιτροπείας πόλεως Χίου

 

1. 12 Νοεμβρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱερός Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης, μέ θέμα: " Εὐαγγέλιον" .

2. 17 Δεκεμβρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰακώβου, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Ἐμμανουήλ π. Γ. Τζιώτης, μέ θέμα: «Ἀπόστολος» .

3. 21 Ἰανουαρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Καλοπλύτου, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μέ θέμα: «Ὡρολόγιον τό Μέγα».

4. 4 Φεβρουαρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ, πόλεως Χίου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, μέ θέμα: «Παρακλητική».

5. 18 Μαρτίου, ὥρα 5 μ. μ.,Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Λοῦρος, μέ θέμα: «Τριῲδιον».

6. 29 Ἀπριλίου,  ὥρα 6 μ. μ.,Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γουρλῆς, μέ θέμα: «Πεντηκοστάριον».

7. 6 Μαΐου, ὥρα 6 μ. μ., Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ.     κ. Ἰωάννης Τσιμούνης, μέ θέμα: «Ψαλτήριον».


Εκτύπωση   Email