ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 451/217/Ἐν Χίῳ τῇ 6ῃ Φεβρουαρίου 2017 (Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ)

 

LOGOTYPO

 

Ἐν Χίῳ τῇ 6ῃ Φεβρουαρίου 2017

Μνήμη Βουκόλου ὁσίου, ἐπισκόπου Σμύρνης

         Πρωτ. 451

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 217

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Α) Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, κατά τὴν Ἀκολουθίαν ὅλων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν,

μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας».

 Β) Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων

1. 5.3.17 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, μὲ θέμα: «Προσκύνηση Εἰκόνων».

2. 12.3.17 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Δημήτριος Γεόμελος, Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, μὲ θέμα: «Καντήλι-Κερί-Θυμίαμα».

3. 19.3.17 Κυρ. Σταυροπρ. π. Κήρυκος Φαράκλας, μὲ θέμα: «Τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ».

4. 26.3.17 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς, μὲ θέμα: «Προσευχή».

5. 2.4.17 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν κ. Νικόλαος Παπαζῆς, μὲ θέμα: «Τὸ χτύπημα τῆς καμπάνας».

Γ) Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

1. 5.3.17 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων, μὲ θέμα: «Προσκύνηση Εἰκόνων».

2. 12.3.17 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, μὲ θέμα: «Καντήλι - Κερί - Θυμίαμα».

3. 19.3.17 Κυρ. Σταυροπρ. π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ».

4. 26.3.17 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ. Ἰωάννης Χονδρέλης, μὲ θέμα: «Προσευχή».

5. 2.4.17 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μὲ θέμα: «Τὸ χτύπημα τῆς καμπάνας».

Δ) Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

1. 5.3.17 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μὲ θέμα: «Προσκύνηση Εἰκόνων».

2. 12.3.17 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Γεώργιος Λοῦρος, μὲ θέμα: «Καντήλι - Κερί - Θυμίαμα».

3. 19.3.17 Κυρ. Σταυροπρ. κ. Σωτήριος Παραδείσης, μὲ θέμα: «Τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ».

4. 26.3.17 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν π. Ἰωάννης Τσιμούνης, μὲ θέμα: «Προσευχή».

5. 2.4.17 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν κ. Σωσίπατρος Σαββίδης, μὲ θέμα: «Τὸ χτύπημα τῆς καμπάνας».

 Ἐπίσης, εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν καλοῦνται νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συμμετάσχουν, μὲ μὼβ ἄμφια, οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν:

1. Κυριακή Τυρινῆς: τοῦ Κάμπου

2. Κυριακή Ὀρθοδοξίας: τοῦ Χαλκειοῦς

3. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν: τοῦ Πυργίου

4. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως: τοῦ Βροντάδου

5. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν: τῶν Νενήτων

6. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν: τῆς Πόλεως Χίου

Εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν τῶν Καρδαμύλων, Καλαμωτῆς καὶ Βολισσοῦ θὰ μετέχουν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, Ἐφημέριοι, ἀντιστοίχως, τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Καρδαμύλων, Πυργίου καὶ Βολισσοῦ - Ἀμανῆς.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email