ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΛΙΣΣΟΥ

1) Ὁμιλητής π. Ἰωάννης Τσιμούνης,  Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος ΒΟΛΙΣΣΟΥ25 Ὀκτωβρίου 2017 ἡμέρα Τετάρτη ὣρα 17.00. Θέμα: "Πίστη".

2)  Ὁμιλητής  π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, Ἱ. Ναός Ἁγ. Ματρώνης ΚΑΤΑΒΑΣΕΩΣ, 18 Νοεμβρίου 2017 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 17.00. Θέμα: "Ἀγάπη".

3) Ὁμιλητής π.Νικόλαος Κλαδιᾶς Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος ΔΙΕΥΧΩΝ9 Δεκεμβρίου 2017 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 16.30. Θέμα: "Ταπείνωση".

4) Ὁμιλητής Θεολόγος Σωτήριος Παραδείσης, Ἱ. Ναός Ἁγ.Ἰωάννου ΠΥΡΑΜΑΣ20 Ἰανουαρίου 2018 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 16.30. Θέμα: "Μετάνοια".

5) Ὁμιλητής π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης, Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ, 1 Φεβρουαρίου 2018 ἡμέρα Πέμπτη ὣρα 16.30Θέμα: "Προσευχή".

6) Ὁμιλητής π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, Ἱ. Ναός Ἁγ. Παρασκευῆς ΦΥΤΩΝ10 Μαρτίου 2018 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 17.00.  Θέμα: "Νηστεία".

7) Ὁμιλητής π. Ἀντώνιος ΠρελιᾶςἹ. Ναός Ἁγ. Παντελεήμονος  ΚΗΠΟΥΡΙΩΝ28  Ἀπριλίου 2018 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 17.00. Θέμα: "Ἐλεημοσύνη".

8) Ὁμιλητής π. Γεώργιος Λοῦρος, Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ 12 Μαΐου 2018 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 17.00Θέμα: "Ἁγνότητα".


Εκτύπωση   Email