Κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2018

Μνήμη Τρύφωνος μάρτυρος

        Πρωτ. 293

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 65 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων

25.2.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

6.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου Μέγα Ἀπόδειπνον

14.3.2018 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Ἑσπ. Προηγ. Θ. Λ.

2) π. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

25.2.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου Καταν. Ἑσπερινός

3.3.2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Παναγίας Συριωτίσσης Κάμπου Θεία Λειτουργία

4.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

3) π. Διονύσιος Παπανικολάου

4.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

8.3.2018 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ζυφιᾶ Μέγα Ἀπόδειπνον

4) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς

20.2.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ναός Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Μέγα Ἀπόδειπνον

27.2.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτ. Χριστοῦ Λειβαδίων Μέγα Ἀπόδειπνον

6.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμ. Μονοδενδρίου Μέγα Ἀπόδειπνον

8.3.2018 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Μέγα Ἀπόδειπνον

15.3.2018 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Εὑρετῆς Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου Μέγα Ἀπόδειπνον

5) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

25.2.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

19.3.2018 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης Μέγα Ἀπόδειπνον

6) π. Γεώργιος Πουλιᾶς

18.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου Καταν. Ἑσπερινός

27.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάν. Προδρόμου Λαγκάδας Μέγα Ἀπόδειπνον

 7) π. Ἰωάννης Τσιμούνης

27.2.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

6.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου Μέγα Ἀπόδειπνον

13.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Μέγα Ἀπόδειπνον

18.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

8) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς

13.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Μέσας Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

13.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδος Μέγα Ἀπόδειπνον

18.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀλύμπων Καταν. Ἑσπερινός

18.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν Καταν. Ἑσπερινός

9) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς

25.2.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

4.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Συκούση Καταν. Ἑσπερινός

11.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Καταν. Ἑσπερινός

15.3.2018 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πιτυοῦντος Μέγα Ἀπόδειπνον

10) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

25.2.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ Καταν. Ἑσπερινός

4.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων Καταν. Ἑσπερινός

11.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

11) π. Δημήτριος Φώτης

22.2.2018 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Μυρμηγκίου Μέγα Ἀπόδειπνον

22.2.2018 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Εἰσοδ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

12) π. Γεώργιος Λοῦρος

26.3.2018 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Πυραμᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

26.3.2018 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Παρπαριᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

13) π. Ἰωάννης Μουσᾶς

13.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

13.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης Μέγα Ἀπόδειπνον

14) π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης

24.3.2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου Λεπτοπόδων Μέγας Ἑσπερινός

24.3.2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγ. Κουρουνίων Μέγας Ἑσπερινός

15) π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης

27.2.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βέσσης Μέγα Ἀπόδειπνον

27.2.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁρμολίων Μέγα Ἀπόδειπνον

15.3.2018 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πατρικῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

15.3.2018 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Μέγα Ἀπόδειπνον

16) π. Κήρυκος Φαράκλας

12.3.2018 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Γενεθλ. Θεοτόκου Καμπιῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

12.3.2018 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βικίου Μέγα Ἀπόδειπνον

12.3.2018 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Ἀμάδων Μέγα Ἀπόδειπνον

17) κ. Ἰωάννης Χονδρέλλης

16.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγιοδεκτεινῆς Δ' Χαιρετισμοί

18.3.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

18) κ. Ἰωάννης Κολλιάρος

23.2.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Νενήτων Α' Χαιρετισμοί

2.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς Β' Χαιρετισμοί

9.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Γ' Χαιρετισμοί

16.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων Δ' Χαιρετισμοί

23.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Ἀκάθιστος Ὕμνος

19) κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης

23.2.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Κάμπου Α' Χαιρετισμοί

9.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Γ' Χαιρετισμοί

20) κ. Σωτήριος Παραδείσης

9.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Γ' Χαιρετισμοί

21) κ. Δημήτριος Τσελίγκας

23.2.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων, πόλεως Χίου Α' Χαιρετισμοί

9.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μεταμ. Χριστοῦ Βαρβασίου Γ' Χαιρετισμοί

22) κ. Νικόλαος Μηλιανός

23.2.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδας Α' Χαιρετισμοί

9.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Γ' Χαιρετισμοί

23) κ. Σταῦρος Στεῖρος

23.2.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Α' Χαιρετισμοί

9.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

24) κ. Κωνσταντῖνος Ν. Γανιάρης

2.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου Β' Χαιρετισμοί

9.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

25) κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς

23.2.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Πετροκοκκίνου Α' Χαιρετισμοί

9.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σταφυλᾶ Γ' Χαιρετισμοί

25.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

26) κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης

23.2.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Κάμπου Α' Χαιρετισμοί

9.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μπατζακλῆ Γ' Χαιρετισμοί

27) κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος

23.2.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Τρουλλωτῆς Α' Χαιρετισμοί

2.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ Β' Χαιρετισμοί

9.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου Γ' Χαιρετισμοί

16.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λειβαδίων Δ' Χαιρετισμοί

23.3.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Χίου Ἀκάθιστος Ὕμνος

1.4.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εὑρετῆς Ἀκολ. Ἱ. Νυμφίου

2.4.2018 Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς Ἀκολ. Ἱ. Νυμφίου

3.4.2018 Μ. ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς Ἀκολ. Ἱ. Νυμφίου

28) κ. Δημήτριος Τσαφούλης

13.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης Μέγα Ἀπόδειπνον

13.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου Μέγα Ἀπόδειπνον

29) κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

17.3.2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶ Μ. Ἑσπερινός

30) κ. Σπυρίδων Κασσός

6.3.2018 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Χίου Μέγα Ἀπόδειπνον

 

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

 

 


Εκτύπωση   Email