Θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς Ἱερούς Ναούς

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2018

Μνήμη Τρύφωνος μάρτυρος

       Πρωτ. 294

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 66 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Α) Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος,

κατά τὴν Ἀκολουθίαν ὅλων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν,

μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας».

 Β) Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων

1. 25.2.18 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, μὲ θέμα: «Νηστεία»

2. 4.3.18 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Δημήτριος Γεόμελος, Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, μὲ θέμα: «Προσευχή»

3. 11.3.18 Κυρ. Σταυροπρ. π. Κήρυκος Φαράκλας, μὲ θέμα: «Ἐλεημοσύνη»

4. 18.3.18 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς, μὲ θέμα: «Ὑπακοή»

5. 25.3.18 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν κ. Νικόλαος Παπαζῆς, μὲ θέμα: «Ἡ Παναγία μας»

Γ) Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

1. 25.2.18 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων, μὲ θέμα: «Νηστεία»

2. 4.3.18 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Διονύσιος Παπανικολάου, μὲ θέμα: «Προσευχή»

3. 11.3.18 Κυρ. Σταυροπρ. π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Ἐλεημοσύνη»

4. 18.3.18 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ. Ἰωάννης Χονδρέλλης, μὲ θέμα: «Ὑπακοή»

5. 25.3.18 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, μὲ θέμα: «Ἡ Παναγία μας»

Δ) Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

1. 25.2.18 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μὲ θέμα: «Νηστεία»

2. 4.3.18 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Γεώργιος Λοῦρος, μὲ θέμα: «Προσευχή»

3. 11.3.18 Κυρ. Σταυροπρ. κ. Σωτήριος Παραδείσης, μὲ θέμα: «Ἐλεημοσύνη»

4. 18.3.18 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν π. Ἰωάννης Τσιμούνης, μὲ θέμα: «Ὑπακοή»

5. 25.3.18 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Γεώργιος Πουλιᾶς, μὲ θέμα: «Ἡ Παναγία μας»

Ἐπίσης, εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν καλοῦνται νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συμμετάσχουν, μὲ μὼβ ἄμφια, οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν:

1. Κυριακή Τυρινῆς: τοῦ Κάμπου

2. Κυριακή Ὀρθοδοξίας: τοῦ Χαλκειοῦς

3. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν: τοῦ Πυργίου

4. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως: τοῦ Βροντάδου

5. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν: τῶν Νενήτων, καὶ

6. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν: τῆς Πόλεως Χίου (εἰς τὸν Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Χίου)

Εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν τῶν Καρδαμύλων, Καλαμωτῆς καὶ Βολισσοῦ θὰ μετέχουν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, Ἐφημέριοι, ἀντιστοίχως, τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Καρδαμύλων, Πυργίου καὶ Βολισσοῦ - Ἀμανῆς.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

 

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email