ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

 

Ἐν Χίῳ τῇ 17ῃ Σεπτεμβρίου 2018

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ

1. 6 Ὀκτωβρίου, ὥρα 6 μ. μ., Ἱερός Ἁγίου Σπυρίδωνος Νερομύλων, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος, μέ θέμα: "Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου".

2. 24 Νοεμβρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Φρουρίου, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Δ. Λοῦρος, μέ θέμα: «Ἡ κλήση τῶν Προφητῶν» .

3. 8 Δεκεμβρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ναός Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Ἰ. Φώτης, μέ θέμα "Προφητεῖες γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία".

4. 19 Ἰανουαρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Μ. Μουσᾶς, μέ θέμα: "Οἱ δέκα Ἐντολές".

5. 1 Φεβρουαρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Ν. Τσιμούνης, μέ θέμα: «Ἡ Π. Διαθήκη στήν ὑμνογραφία καί τήν ἁγιογραφία».

5. 24 Μαρτίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ναός Ἁγ. Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ, πόλεως Χίου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, μέ θέμα: «Τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ στήν Π. Διαθήκη».

6. 20 Ἀπριλίου, ὥρα 6 μ. μ., Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γ. Γουρλῆς, μέ θέμα: «Προφητεῖες γιά τά Πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ».

7. 18 Μαΐου, ὥρα 6 μ. μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰακώβου, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης, μέ θέμα: « Ἡ κοινωνική διδασκαλία τῶν Προφητῶν».

 

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κων. Γεόμελος


Εκτύπωση   Email