ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΡΓΙΟΥ

Εν Αρμολίοις τη 18 Οκτωβρίου 2018

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γαΐλας 

Προς

τον Ιερόν κλῆρον

τῆς Ἀρχιερατικῆς Ἐπιτροπείας Πυργίου

Ἐνταῦθα

Σεβαστοί πατέρες και Συμπρεσβύτεροι συμφώνως πρός το ὑπ ἀριθμ.1644/942/13-09-2018 , ἔγγραφον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἡμῶν κ.Μάρκου καί με τάς εὐλογίας αὐτοῦ ἀποστέλλομεν ὑμῖν πρόγγραμμα κηρυγμάτων εἰς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἀρχιερατικῆς Ἐπιτροπείας Πυργίου ἀπό μηνός Ὀκτωβρίου ἔἔ ἕως και μηνός Μαίου 2019,και παρακαλοῦμεν,ὅπως γνωστοποιῆτε τοῦτο ,ἐπ Ἐκκλησίας κατά την ἙσπερινήνἈκολουθίαν και γίνεται παρ ὑμῶν προτροπή εἰς τούς πιστούς ,προς παρακολούθησίν του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

26 Οκτωβρίου, ὥρα 5μ.μ Ἱερός Ναός Παμμ. Ταξιαρχῶν Μεστῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβ. Γεώργιος Λοῦρος, με θέμα: "Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου και τοῦ ἀνθρώπου".

24 Νοεμβρίου, ὥρα 5 μ.μ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ὀλύμπων Αιδεσιμ. Ἀρχιμανδρ. κ. Ἀντώνιος Πρελιάς μἐ θέμα: "Ἡ κλήση τῶν προφητῶν".

09 Δεκεμβρίου, ὥρα 5.30 μ.μ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου κ. Νικόλαος Μηλιανός με θέμα: "Προφητεῖες για τον ἐρχομό τοῦ Μεσσία ".

13 Ἰανουαρίου, ὥρα 4.30 μ.μ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Ἁρμολίων κ. Κωνσταντῖνος Καρατζάς με θέμα: "Οἱ Δέκα Ἐντολές".

02 Φεβρουαρίου, ὥρα 4.30 μ.μ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος με θέμα: "Ἡ Παλαιά Διαθήκη στην ὑμνογραφία και την Ἁγιογραφία".

 10 Μαρτίου, ὥρα 5.00 μ.μ Ἱερός ναός Ἁγιας Τριάδος Ἐλάτης κ. Ἰωάννης Χονδρέλης με θέμα: "Το σημείον τοῦ Σταυροῦ στη Π. Διαθήκη".

09 Ἀπριλίου, ὥρα 6.μ.μ Ἱερος Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βέσσης Αἰδεσιμ. Ἀρχιμανδ. κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς με θέμα: "Προφητείες για τα Πάθη και την Ἀνάσταση του Χριστοῦ".

20 Μαίου, ὥρα 6.30 μ.μ Ἱερός Ναός Ἀγίου Γεωργίου Λιθίου Αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. κ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης με θέμα :Ἡ κοινωνική διδασκαλία ταῶν Προφητῶν.

Ὁ Ἁρχιερατικός Ἐπίτροπος Πυργίου

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γαΐλας

 


Εκτύπωση   Email