ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ICXCNIKA

Ἀριθμός 5

Κυριακή Ι6΄ Ἐπιστολῶν (Β΄Κορ. στ΄ 1 – 10 )

3 Φεβρουαρίου 2019

«Παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς». (στ΄ 1)

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;

Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ δὲν θὰ εἶχε καμιὰ θέση, γιατί εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἀλλάζει τὸν ἄνθρωπο. Ἐν τούτοις τὸ ἐρώτημα τίθεται ἀπὸ πολλούς, γιατί βλέπουν ἀρκετοὺς Χριστιανούς, τοὺς ὁποίους ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δὲν τοὺς μεταβάλλει.

Καὶ ὅμως, ἡ ἀλλαγὴ εἶναι δυνατή. Ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ κάθε Χριστιανὸς μπορεῖ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀλλαγὴ καὶ ἀνακαίνισή του. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπὴ ἀσχολεῖται μὲ τὸ βασικὸ αὐτὸ θέμα.

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Ὁ Ἀπόστολος ξεκινάει ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Θεὸς δίνει κάθε μέρα εὐκαιρίες ἀλλαγῆς σὲ κάθε ἄνθρωπο. Καὶ γι’ αὐτὸ τονίζει: «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας». Ἡ κάθε μέρα, ἡ κάθε ὥρα, ἡ κάθε στιγμὴ εἶναι μία εὐκαιρία ἀλλαγῆς καὶ σωτηρίας, πού τοῦ προσφέρει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος, πού θὰ ἀξιοποιήσει τὴν εὐκαιρία αὐτή, θὰ μπορέσει νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα του καὶ τὴν ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς του. Ἐὰν δὲν τὸ κάνει, ἐὰν ἀδιαφορήσει, ἐὰν ἀναβάλει, θὰ χάσει τὴν εὐκαιρία τῆς ἠθικῆς ἀναγεννήσεως. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅσοι δὲν ἀλλάζουν ζωὴ εἶναι ἄνθρωποι, πού ἀφήνουν ἀνεκμετάλλευτες τὶς πνευματικὲς εὐκαιρίες πού τοὺς στέλνει κάθε μέρα ὁ Θεός.

Θέλεις, λοιπόν, τὴν ἀλλαγή σου; Κυνήγησε τὶς εὐκαιρίες πού παρουσιάζει ὁ Θεός. Αὐτή τὴν στιγμὴ ἀκοῦς ἕνα κήρυγμα. Εἶναι αὐτὸ μία εὐκαιρία ἀλλαγῆς. Βάλε βαθιὰ στὴν καρδιά σου τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Ἔχουν τὴν δύναμη νὰ σὲ γαληνέψουν, νὰ σὲ φωτίσουν, νὰ σὲ καθοδηγήσουν. Πάλι θύμωσες σήμερα, πάλι φάνηκες σκληρός, ἄδικος, ἐνοχλητικός. Τώρα ὅμως νιώθεις κάτι μέσα σου. Κάτι σοῦ λέει μέσα σου ὅτι ἔσφαλες, ὅτι ἁμάρτησες. Τί εἶναι αὐτό; Εἶναι ἡ εὐκαιρία, πού σοῦ στέλνει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ διορθωθεῖς, νὰ ἀλλάξεις. Πρόσεξέ την, λοιπόν, ἂν θέλεις νὰ καλυτερεύσει τὸν χαρακτήρα σου. Καὶ ὁ Θεὸς πού θέλει τὴν διόρθωση καὶ τὴν ἀλλαγή σου, θὰ σοῦ παρουσιάσει ἀναρίθμητες παρόμοιες εὐκαιρίες. Ἔχε μόνο ἀνοικτὰ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς σου γιὰ νὰ τὶς βλέπεις. Καὶ ἅπλωνε τὰ χέρια σου νὰ τὶς ἁρπάζεις. Ἔτσι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ μπορέσει νὰ ἐργαστεῖ τὸ θαῦμα τῆς ἀναγεννήσεώς σου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιὰ νὰ ἐξαλείψει κάθε ἀμφιβολία γιὰ τὴν δυνατότητα ἀλλαγῆς τοῦ ἄνθρωπου ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, χρησιμοποιεῖ ἕνα δυνατὸ ἐπιχείρημα. Προβάλλει τοὺς Ἀποστόλους ὡς παραδείγματα ἀνακαινισμένων ἀνθρώπων. Ἦταν καὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι ἀδύνατοι. Ἡ χάρη ὅμως τοῦ Θεοῦ τοὺς μεταμόρφωσε, τοὺς ἔκαμε ἁγίους. Τὸ παράδειγμα τους ἦταν φωτεινό. Κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς κατηγορήσει γιὰ τὸ παραμικρό. «Μηδεμίαν ἐν μηδενί δίδοντες προσκοπὴν (ἀφορμήν σκανδάλου), ἵνα μὴ μωμηθῇ (κατηγορηθεῖ) ἡ διακονία». Ἦταν «ἐν παντί... Θεοῦ διάκονοι». Καὶ ἡ ζωὴ τους ἦταν μία συνεχὴς ἐκδαπάνηση καὶ θυσία γιὰ τὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ἕνα συνεχὲς μαρτύριο. «Ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς»! Ἔτσι, ὅμως, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔδωσαν καὶ δίδουν μία ὑπέροχη μαρτυρία γιὰ τὴν δυνατότητα ἠθικῆς ἀλλαγῆς καὶ ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Δὲν ὑπάρχει πιὰ καμιὰ ἀμφιβολία. Μποροῦμε, ἐὰν θέλουμε, μὲ τὴν ἀνακαινιστικὴ δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ νὰ ἀλλάξουμε τὴν ζωή μας. Ἔχουμε ἴσως ἀδυναμίες. Μᾶς τυραννοῦν ἴσως κακὲς συνήθειες, φοβερὰ πάθη. Ἡ ἁμαρτία μᾶς ἔχει ἀνοίξει βαθιὲς πληγές. Ὅμως ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς φωνάζει: Ἡ κατάστασή σας δὲν εἶναι ἀπελπιστική! Μπορεῖτε, ἂν θέλετε, νὰ ἀλλάξετε, νὰ μεταμορφωθεῖτε. Τόσοι καὶ τόσοι τὸ πέτυχαν. Καὶ σεῖς, ἑπομένως, μπορεῖτε. Δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀδύνατη περίπτωση στὴν χάρη μου, μᾶς ψιθυρίζει ὁ Θεός. Εἶναι παντοδύναμη. Θυμηθεῖτε τὰ τόσα θαύματα ἀλλαγῆς, πού ἔκανε ἡ χάρη μου. Θυμηθεῖτε τὸ θαῦμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Παύλου, πού ἦταν ἕνας τρομερὸς καὶ ἀδίστακτος διώκτης. Θυμηθεῖτε... Καὶ δῶστε μου τὴν ψυχή σας, ὅπως εἶναι. Παραδῶστε μου τὴν ζωή σας, ὅποια κι ἂν εἶναι, γιὰ νὰ τὴν ἀλλάξω, νὰ τὴν μεταμορφώσω μὲ τὴν χάρη μου...


Εκτύπωση   Email