Εκτύπωση

Αἱ Σχολαί Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κατά τόν μῆνα Φεβρουάριον 2014 θά λειτουργήσουν κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

* Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 ὥρα 18.00΄ εἰς τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν.

* Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 ὥρα 18.00΄ εἰς τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Εὐαγγελιστρίας.

* Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 ὥρα 18.00΄ εἰς τὴν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς.

Διὰ τάς ὁμιλίας τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ἔχει ὁρισθεῖ εἰσηγητὴς ὁ κ. Ἰωάννης Πετρῆς, Καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς καί τεχνικός σύμβουλος εἰς τήν Ἕνωσιν Ἀθλητικῶν Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου – Σάμου, μὲ θέμα: «Ὁ ρόλος τοῦ ἀθλητισμοῦ στήν βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν νέων».

Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί ὅπως προσέλθουν καὶ συμμετάσχουν εἰς τάς ὡς ἄνω συναντήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το εγκύκλιο σημείωμα εδώ.