ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

Programma

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Δευτέρα 4.15 – 4.45 μ.μ. Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν Κειμένων Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἀναπληρούμενος ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. κ. Ἐμ. Τζιώτην.

Δευτέρα 4.45 – 5.15 μ.μ. Ὑμνολογία Πρεσβύτερος κ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης

Δευτέρα 5.15 - 6.20 μ.μ. Βυζαντινή Μουσική (Τάξις Β΄ μ. ) κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

Δευτέρα 6.20 – 7.30 μ.μ.Βυζαντινή Μουσική (Τάξις Δ΄ μ.) κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

Δευτέρα 7.30 – 8.30 μ.μ. Βυζαντινή Μουσική (Τάξις Ε΄ ) κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

Τρίτη 4.45 – 5.15 μ.μ. Τυπικόν Πρεσβ. Ἰωάννης Κατσούνης

Τρίτη 5.15 – 5.45 μ.μ. Λειτουργική Πρεσβ. Ἰωάννης Κατσούνης

Τρίτη 5.45 – 7.00 μ.μ. Βυζαντινή Μουσική (Τάξις Ἀποφοίτων) κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος

Πέμπτη 3.00 – 4.00 μ.μ. Ἱστορία Β.Ε. Μουσικῆς, Μουσικολογία, Πρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Ζευγιός

Πέμπτη 4.00 – 5.00 μ.μ. Βυζαντινή Μουσική (Τάξις Β΄ Μ.) κ. Σταῦρος Στεῖρος

5.00 - 6.00 μ.μ. Βυζαντινή Μουσική (Τάξις Γ΄ ) κ. Σταῦρος Στεῖρος

6.00 - 7.00 μ.μ. Βυζαντινή Μουσική (Τάξις Α΄Προκατ.) κ. Σταῦρος Στεῖρος


Εκτύπωση   Email