Ἁγιασμός καί Ἔναρξη μαθημάτωνστή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆςτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

sxolhbzantinhwmousikhs2017

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 29ης Σεπτεμβρίου 2017 στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ παρά τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναό Χίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, μέ τή συμμετοχή τῶν Καθηγητῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν καί τῶν Σπουδαστῶν ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό τῆς ἔναρξης γιά 34η συνεχῆ χρονιά τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» τῆς ἱεραποστολικῆς καί διδακτικῆς περιόδου 2017-2018.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀναφέρθηκε στήν Τάξη, ἡ ὁποία ἔχουσα ὁρισθεῖ ἀπό τόν Δημιουργό κυριαρχεῖ στόν οὐρανό καί πρέπει νά ἐπικρατεῖ καί στή γῆ, τόσο στήν ἄψυχη ὅσο καί στή θεούμενη δημιουργία. Αὐτή ἡ Τάξη πρέπει νά διακρίνεται καί στήν ἀποστολή καί τό ἔργο τῶν Ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰδιαίτερο χάρισμα (τάλαντον), τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τόν Θεό, καί ἡ Ἐκκλησία τούς ἔχει ἀναθέσει νά ἐπιτελοῦν στούς Ἱ. Ναούς τό ἔργο τῶν Ἀγγέλων καί τοῦ Ψαλμῳδοῦ (τοῦ Προφητάνακτος Δαυίδ). Γι' αὐτό πρέπει νά διακρίνονται στήν ἀρετή, τήν συνεχῆ πνευματική καλλιέργεια  καί ἡ ζωή καί τά ἔργα τους νά συνάδουν μέ τήν ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀκολούθως, ἐτόνισε, ὅτι ἡ Σχολή αὐτή διαφέρει ἀπό ἄλλες Σχολές, γιατί εἶναι ἡ Σχολή τῆς Ἐκκλησίας καί ἑπομένως αὐτοί πού φοιτοῦν καί μένουν σ’αὐτήν διασφαλίζουν τήν ἔκβαση τῶν σπουδῶν τους. Ὅπως αὐτοί πού θέλουν νά φθάσουν στήν Ἰθάκη τους δέν ἀκολουθοῦν ἤ δέν μένουν σέ ἄλλους τόπους ἔτσι καί οἱ σπουδαστές τῆς Σχολῆς μένουν στό πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας γιά νά φθάσουν μέ ἐπιτυχία στόν προορισμό τους. Καθώρησε δέ ὅτι ἐφέτος τοὐλάχιστον σέ μία Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία θά ψάλει ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς. Κατά τό Ἱεραποστολικόν ἔτος 2017-2018 θά διδάξουν εἰς τήν Σχολήν:

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΣ τό μάθημα "Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν Κειμένων".

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος, τά μαθήματα "Λειτουργική καί Τυπικόν".

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος, τά μαθήματα "Ὑμνολογία καί Ἀπαγγελία Ἀναγνωσμάτων".

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς, τά μαθήματα "Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς καί Μουσικολογία".

Οἱ: κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ ΧΜΕ., Διπλωματοῦχος τοῦ Ἐθνικοῦ 'ῼδείου Ἀθηνῶν καί Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου, κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου καί κ. Σταῦρος Στεῖρος, Διπλωματοῦχος τοῦ Ἐθνικοῦ 'ῼδείου Ἀθηνῶν καί Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, θά διδάξουν τό μάθημα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

 


Εκτύπωση   Email