Τετάρτη
26 Ιανουαρίου

Ξενοφώντος οσίου, Ανανίου ιερομάρτυρος, Αμμωνά οσίου

GRAFEITUPOU

Περιγραφή ΕΔΩ

Φωτογραφικό Υλικό


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ