Σάββατο
15 Μαΐου

Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Βαρβάρου μάρτυρος

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1sxolibyzmous_2012312/573/24-8-2012

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ