ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016

*


ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Δευτέρα

4.00 – 4.30  μ.μ.

Ὑμνολογία

Πρωτοπρ.  κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

»

4.30 – 5.00 μ.μ.

Ἀπαγγελία Ἀναγν.

Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

»

7.00 – 8.30 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Γ΄)

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

Τρίτη

3.45 – 4.30 μ.μ.

Ἱστορία Βυζ. Μουσικῆς

Μουσικολογία

Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Πουλιᾶς

4.30 – 5.00 μ.μ.

Τυπικόν

Πρωτοπρ. κ. Δημ. Γεόμελος

»

5.00 – 5.30 μ.μ.

Λειτουργική

Πρωτοπρ. κ. Δημ. Γεόμελος

»

5.30 – 7.00 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Α΄

κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος

»

7.00 – 8. 30 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Β΄)

κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος

Τετάρτη

4.15 – 5.00 μ.μ.

Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν

Κειμένων

Σεβ. Μητροπολίτης Χίου

κ. Μᾶρκος

ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Ν. Γκιουζεπάκη, Φιλολόγου.

»

5.00 – 6.30 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Β΄ μ. )

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

»

6.30 – 8.00 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Ε΄)

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

Πέμπτη

»

4.00 – 5.30

5.30 - 615

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Α΄ Προκ.)

Χορωδία

κ. Σταῦρος Στεῖρος

κ. Σταῦρος Στεῖρος


Εκτύπωση   Email