ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017

GRAFEITUPOU

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017

*

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Δευτέρα

4.00 – 4.30 μ.μ.

Ὑμνολογία

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Πρωτοπρ.  κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

»

4.30 – 5.00 μ.μ.

Ἀπαγγελία Ἀναγν.

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

»

5.00 - 6.30 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Β΄)

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

»

6.30 – 8.00 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Δ΄ )

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

Τρίτη

3.45 – 4.30 μ.μ.

Ἱστορία Βυζ. Μουσικῆς

 Μουσικολογία

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Πουλιᾶς

»

4.30 – 5.10 μ.μ.

Τυπικόν

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Πρωτοπρ. κ. Δημ. Γεόμελος

»

5.00 – 5.40 μ.μ.

Λειτουργική

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Πρωτοπρ. κ. Δημ. Γεόμελος

»

5.40 – 7.15 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Γ΄)

κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος

Πέμπτη

3.15 – 4.00 μ.μ.

Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν

Κειμένων

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Σεβ. Μητροπολίτης Χίου

κ. Μᾶρκος

ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ

κ. Παναγιώτου Πατούνα, Ἱστορικοῦ

»

4.00 – 5.00 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Α΄ Προκαταρκτική)

κ. Σταῦρος Στεῖρος

»

5.00 - 6.00 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Α΄ )

κ. Σταῦρος Στεῖρος

»

6.00 μ.μ.

Χορωδία

Σχολῆς Β.Ε.Μουσικῆς

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

κ. Σταῦρος ΣτεῖροςΕκτύπωση   Email