Τελετή Λήξεως Μαθημάτων καί Ἀπονομή ἐνδεικτικῶν στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης»

sxolhbizantinismousikis2017

Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 15ης Ἰουνίου 2017, ἔγινε ἡ λῆξις τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς τῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου 2016 - 2017 καί πραγματοποιήθηκε ἐπίκαιρη Ἐκδήλωση κατά τήν ὁποίαν  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ὡς Πρόεδρος τῆς Σχολῆς, ἐπέδωκε  41 Ἐνδεικτικά στούς Μαθητές τῆς Σχολῆς, πού συμπληρώνει ἐφέτος 33 χρόνια λειτουργίας.

Στήν ἀρχή τῆς Ἐκδηλώσεως ὁ Δ/ντής τῆς Σχολῆς κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ ΧΜΕ, εὐχαρίστησε τόν Ἅγιον Θεόν γιατί ἐχάρισε καί εὐλόγησε μιά ἀκόμη χρονιά ἐποικοδομητικῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκον, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Σχολῆς, γιά τήν πατρική Του ἀγάπη, τούς διδάξαντες κατά τό Ἀκαδημαϊκόν ἔτος σεβαστούς πατέρες κ. Δημήτριο Γεόμελο, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρο, κ. Γεώργιο Πουλιᾶ καί τούς λαϊκούς κ. Δημήτριο Δημητρακόπουλο, Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, κ. Σταῦρο Στεῖρο, Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀγίου Μάρκου Βροντάδου καί κ. Παναγιώτη Πατούνα, Ἱεροψάλτη - Φιλόλογο.

Ἰδιαίτερα ἀναφέρθηκε στήν ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας  δημιουργία καί λειτουργία ἀπό τὀ παρελθόν ἔτος 2016 - 2017 Παραρτήματος τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς στά Καρδάμυλα Χίου πρός ἐξυπηρέτηση τῶν ἐπιθυμούντων νά διδαχθοῦν τήν Μουσική στή εὐρύτερη περιοχή τῆς ΒΑ Χίου, ἔργο τό ὁποῖο ἀνέλαβε καί μέ ζῆλο ἐπιτελεῖ ὁ καθηγητής Μουσικῆς - Πρωτοψάλτης κ. Ἀδαμάντιος Πονηρός.

Ἀκολούθως οἱ μαθητές ὅλων τῶν τάξεων τῆς Σχολῆς καί τοῦ Παραρτήματος ἔψαλαν μέ ἐπιτυχία Παραλλαγή καί Μέλος Ἐκκλησιαστικά Μουσικά Κείμενα.

Στή συνέχεια ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε καί ἀνέπεμψε δοξολογία στόν Τριαδικό  Θεό  γιά τήν ἐπί 33 ἔτη συνεχῆ λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ὡμίλησε γιά τήν πνευματική κατάρτιση καί τήν κατά Χριστό πρόοδο τῶν Ἱεροψαλτῶν. Ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν ἀποστολή καί τό ἔργο τῶν Ἱεροψαλτῶν τονίζοντας ὅτι ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη χάρη καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό ἡ ἀποστολή τοῦ Ἱεροψάλτου, ὥστε νά ἀξιώνεται ἀπό τόν Ἅγιον Θεόν νά ἐπιτελεῖ τό ὕψιστο ἀξίωμα «τοῦ ψάλλειν» ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ λαοῦ. Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε, ὅτι ἡ προσφορά τοῦ Ἱεροψάλτη στή τέλεση τῆς Θ. Λατρείας καί τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν εἶναι καθοριστική καί ἀπαιτεῖ ὄχι μόνο ἐπαρκῆ γνώση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀλλά καί συνεχῆ πνευματική κατάρτιση καί καλλιέργεια, μέ αἴσθηση ὅτι συντελεῖ καθοριστικά στήν ἐπιτέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας καί τῶν ἄλλων Ἱ. Ἀκολουθιῶν, μιμούμενος τίς Ἀγγελικές τάξεις καί ἔχοντας βοηθούς καί προστάτες τούς Ἁγίους Ὑμνῳδούς καί Μελῳδούς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀκολούθησε ἡ ἐπίδοσις τῶν ἐνδεικτικῶν ἀπό τόν  Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε στόν καθένα ξεχωριστά εὐλογημένη πρόοδο καί γρήγορη Ἱεροψαλτική ἀνέλιξη.

Φωτογραφικό υλικό


Εκτύπωση   Email