Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος πραγματοποίησε Σύναξη Ὑποψηφίων Κληρικῶν στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου. (Φωτο/κο υλικό)

 

ypopsifioiklhrikoi2017

Τὸ Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 τὸ μεσημέρι, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος πραγματοποίησε Σύναξη Ὑποψηφίων Κληρικῶν στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου.

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τήν Γ΄ ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν τήν ἔχει ἀφιερώσει στίς ἱερατικές κλίσεις. Αὐτή τήν ἑβδομάδα τή χαρίζει σ’ ὅλα τά νέα παιδιά πού ἄκουσαν τή φωνή τοῦ Θεοῦ μέσα τους, «υἱέ μου, δός μοι σήν καρδίαν» καί μέ ἀπόφαση καί ἐπιλογή δική τους ἀπάντησαν «ἰδού ἐγώ, ἀπόστειλόν με». Τήν ἀφιερώνει σ’ ὅλους ἐκείνους τούς ἐλπιδοφόρους νέους πού διάλεξαν νά ὑπηρετήσουν τό ἱερό θυσιαστήριο, ὅταν θά ἔλθει ὁ κατάλληλος καιρός, νά φορέσουν τό τιμημένο ράσο καί νά ὑπηρετήσουν μέ μία συγκινητική καί ἀξιοθαύμαστη ἀπόφαση τό Θεάνθρωπο καί τόν ἄνθρωπο σέ ύσκολους καιρούς.

Στὴ Σύναξη αὐτή ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσει μὲ τοὺς νέους, ὑποψήφιους κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιὰ τὸ ὑψηλό, ὑπεύθυνο καί τιμητικό ἀξίωμα τῆς Ἱερωσύνης, τὸ ὁποῖο ἀγάπησαν, ἐπέλεξαν καί ἐτοιμάζονται νά ἀναλάβουν. Ἀναφέρθηκε στὴν παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ καὶ στὴν ἐντολή τοῦ Θεοῦ Πατέρα τὴν ὁποία ἔδωσε πρὸς τοὺς ὑπηρέτες του, ὅσους δηλαδή διακονοῦν καὶ ὑπηρετοῦν τὴν Ἐκκλησία. Ὅλοι οἱ ἱερεῖς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι οἱ ὑπηρέτες τοῦ Κυρίου, εἶναι διάκονοι καὶ ὑπηρέτες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Προσφέρουν στοὺς πιστοὺς τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ, εἶναι οἱ οἰκονόμοι, οἱ διαχειριστὲς τῆς χάριτος· ὑπηρέτες καὶ οἰκονόμοι τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὸ ἱερό μυστήριο τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος προσφέρουν στὸν ἄνθρωπο τὴν ἀπελευθέρωση ἀπό τὰ πάθη, ἐνδύονται τὴν στολή τὴν πρώτη. Μὲ τὸ μυστήριο τοῦ Χρίσματος προσφέρουν στὸν ἄνθρωπο τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μὲ τὸ ἱερό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας προσφέρουν στὸν ἄνθρωπο τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, τὸν μόσχο τὸν σιτευτό, ὁ ὁποῖος ἐσφάγη ἐπάνω στό Σταυρό καί ἔχυσε τό αἷμα του, γιά νά γίνει τροφή μας, νὰ μᾶς ὁδηγήσει στήν αἰώνια ζωή.

Κατόπιν, ὁ ὑποψήφιος κληρικός κ. Σπυρίδων Κασσός μοιράσθηκε μὲ τοὺς παρευρισκόμενους τὶς σκέψεις, τὰ συναισθήματα καὶ τοὺς λόγους ποὺ τὸν ὁδήγησαν νὰ ἀποφασίσει νὰ γίνει κληρικός καὶ ἀγωνίζεται πνευματικά γιὰ νὰ ἐνδυθεῖ τὸ τιμημένο ράσο.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε σὲ ὅλους βιβλία ὡς δῶρα καὶ παρέθεσε μικρή δεξίωση στοὺς ὑποψηφίους κληρικούς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email