ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

0026

Ἡ κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.

Εὐλογία Θεοῦ ἦταν ἡ εὐκαιρία τῶν παιδιῶν τῆς κατασκηνώσεως Ἀναγνωστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ νά βρεθοῦν τήν Πέμπτη 30 Ἰουλίου 2020 στόν οἰκεῖο σέ αὐτά χῶρο τῆς Κατασκηνώσεως στό Ἱερό Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης. Μέ τόν Ἀρχηγό Πρεσβύτερο π. Ἱωάννη Κατσούνη καί τόν Ὑπαρχηγό κ. Παντελῆ Κριτούλη, ὅλα τά παιδιά , μαθητές Σχολείων καί φοιτητές ΑΕΙ, συμμετέσχον καί ἔψαλαν στήν Θεία Λειτουργία πού ἐτέλεσε ὁ πνευματικός τους πατέρας Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος πρό τῆς ἀπολύσεως τούς ἐδώρισε ἕνα μικρό ἐπιστήθιο σταυρό.

Ἐν συνεχείᾳ, κατά τό πρωϊνό καί μάλιστα κατά τήν μελέτη ἁγιογραφικοῦ ἀναγνώσματος ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τήν κατάλληλη γιά νέους περικοπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ( Πρός Τιμόθεον Α’, κεφ δ’, στ. 9-15) δίδοντας ὁδηγίες γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τήν ἠθική ἀρετή πού πρέπει νά περικοσμοῦν τούς εὐσεβεῖς νέους.

Μετά τό πρωϊνό ἄλλα παιδιά ἔπαιξαν στήν θάλασσα μέ τόν Ὑπαρχηγό καί ἄλλα ἀκολούθησαν τόν Σεβασμιώτατο στήν προσκυνηματική πορεία του πρός τό ἁγίασμα (τόπο μαρτυρίου) τῆς Ἁγ. Μαρκέλλης, ὅπου ὁ Χιώτης Ἱεράρχης ἀνέπεμψε δέηση. Μέ τό γεῦμα ἔγινε συζήτηση ἐπί τοῦ θέματος «Νεομάρτυρες καί Ἐθνομάρτυρες» μέ ἐνδιαφέρουσες παρεμβάσεις τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα ἀπήτησαν ἀπό τόν Ποιμενάρχη τῆς ἀκριτικῆς τους ἐπαρχίας νά συνεχίσει νά ἀρθρώνει καί ἐθνικό λόγο, ὅπως ἄλλωστε ἡ ἱστορία καί ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπιβάλλει.

Μετά τό ἀπογευματινό παιχνίδι τά παιδιά συμμετέσχον στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί στή συνέχειᾳ παρουσίασαν τήν ἑορτή ποιημάτων, κειμένων καί τραγουδιῶν πού εἶχαν προετοιμάσει μέ θέμα τήν Κωνσταντινούπολη καί τόν Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἡ γιορτή τους ἔκλεισε μέ τούς ἀθλητικούς ἀγῶνες. Ἡ εὐλογημένη αὐτή ἡμέρα ἐπισφραγίσθηκε μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου, τίς συμβουλές τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά πνευματική ζωή, ὑποδειγματική συμπεριφορά, ἀρίστη πρόοδο στά μαθήματα καί μελέτη τῆς θεολογικῆς διδασκαλίας καί τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Μάλιστα τούς ἐδώρισε μία εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας καί ἕνα βιβλίο γιά τήν  ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας.

Τά παιδιά ἐπέστρεψαν στίς οἰκογένειες τους γεμάτα πνευματικό ἐφοδιασμό, ἀλλά καί νεανική χαρά γιά μιά μέρα ψυχαγωγίας, δηλαδή ἀγωγῆς τῆς ψυχῆς μέ δάσκαλο τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό. Καί προσδοκοῦν τήν ἑπομένη ἐκδρομή πού μᾶλλον δέν θά ἀργήσει.


Εκτύπωση   Email