Πέμπτη
28 Ιανουαρίου

Εφραίμ του Σύρου, Παλλαδίου, Ιακώβου οσίων, Χάριτος μάρτυρος

katixitiko

ΑΝΩΤΕΡΟ: ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, ΣΕΛ: 17, 18, 19, 20.

ΜΕΣΟ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΣΕΛ: 16, 17, 68, 69.

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΓΙΑ Α' Β' Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΣΕΛ: 12, 13.

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΓΙΑ Δ' Ε' ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: 

α) ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ, ΣΕΛ: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

β) Ο ΟΜΗΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΣΕΛ: 16, 17, 18, 19.

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ