Πέμπτη
28 Ιανουαρίου

Εφραίμ του Σύρου, Παλλαδίου, Ιακώβου οσίων, Χάριτος μάρτυρος

katixitiko

ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ