Πέμπτη
28 Οκτωβρίου

Αγίας Σκέπης

katixitiko3

2ον    Μάθημα

Κατηχητικῶν Σχολείων

Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Ἱεραποστολικόν  Ἔτος

2020 – 2021

(θά διδαχθῇ ἀπό 19-25 Ὀκτωβρίου 2020)

α. ΚΑΤΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Δημοτικοῦ)

Κατηχητικό βοήθημα

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (ἦχος)

Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (ἦχος)

β. ΜΕΣΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Γυμνασίου)

γ. ΑΝΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Λυκείου)


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ