Πέμπτη
28 Οκτωβρίου

Αγίας Σκέπης

KATHXHTIKO4

4ον Μάθημα

Κατηχητικῶν Σχολείων

Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Ἱεραποστολικόν  Ἔτος

2020 – 2021

(θά διδαχθῇ ἀπό 2 - 8 Νοεμβρίου 2020)

α. ΚΑΤΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Δημοτικοῦ)

κατηχητικό βοήθημα

Ηχητική αφήγηση του βίου του Αγίου Νεκταρίου

Απολυτίκιο του Αγίου Νεκταρίου

β. ΜΕΣΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Γυμνασίου)

γ. ΑΝΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Λυκείου)


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ