ΕΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2021 - 2022

KATHXHTIKO8

06ον  Μάθημα

Κατηχητικῶν Σχολείων

Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Ἱεραποστολικόν  Ἔτος

2021 – 2022

(θά διδαχθῇ ἀπό 30 - 05  Ἰανουαρίου 2022)

α. ΚΑΤΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Δημοτικοῦ)

β. ΚΑΤΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν

β. ΜΕΣΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Γυμνασίου)

γ. ΑΝΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Λυκείου)


Εκτύπωση   Email