ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:

Θείας Λατρείας: Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος.

(Περιοδικῶς συνάξεις κατά Ἀρχ. Περιφέρειαν ἀφορῶσαι εἰς λειτουργικά θέματα. - Ἀποστολή σχετικῶν ἐγκυκλίων. Τακτικαί ἀρχιερατικαί ἀγρυπνίαι καὶ τέλεσις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου τῶν ἀρχαίων Θείων Λειτουργιῶν τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου, τοῦ Εὐαγγ. Μάρκου καί Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου).

Ποιμαντικῆς Συγχρόνων Προβλημάτων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου. (διά ναρκωτικά, πολιτικῆς προστασίας κ.ἄ.)

Ἐπικοινωνίας μέ τούς Ἀποδήμους: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μαυριάνος. (Καθιέρωσις ἡμέρας ὁμογενῶν, α' Σάββατον μηνός Αὐγούστου).

Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Ἐθιμοτυπίας: Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Γεωργίου Χανδρῆ.

Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Θεμάτων: Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Δημητρίου Γεομέλου.

Μοναχικοῦ Βίου: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης.

Ποιμαντικῆς τοῦ Στρατοῦ: Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς.

Ποιμαντικῆς τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας: Πρωτοπρ.  Δημήτριος Γεόμελος. (Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀρτεμίου).

Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς: Πρωτοπρ. Μακάριος Στρουμπάκης. (Ἐτήσια ἐκδήλωσις ἐνημερώσεως περί τῆς ἱεραποστολῆς εἰς Ἀφρικήν, Ἀσίαν, κ.ἄ. Περιοδικαί οἰκονομικαί ἐνισχύσεις Χωρῶν ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Ἀποστολή Ἱεροψαλτῶν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σμύρνης).

Ἱερατικῶν Κλίσεων καί Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ Κλήρου: Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Δημητρίου Φώτη. (Ἐτήσια σύναξις Ἀναγνωστῶν καὶ ὑποψηφίων Κληρικῶν. Πρόγραμμα ἐπιμορφώσεως Ἐφημερίων, Ταχύρρυθμα Φροντιστήρια Λειτουργικῆς καί Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης - Ἀνά δίμηνον τακτικαί ἱερατικαί συνάξεις καὶ ἐκτάκτως διά συγκεκριμένα θέματα).

Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων: κ. Σταῦρος Στεῖρος, Θεολόγος.

Ποιμαντικῆς Ἀσθενῶν: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς

Γάμου καί Οἰκογενείας: Πρωτόπρ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης. (Σχολαί γονέων - Συνάξεις μέ μελλονύμφους).

Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης. (Περιοδικῶς πραγματοποιοῦνται συνάξεις ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου).

Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος:Ὑπεύθυνος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Τζιώτη. Κατηχητικά Σχολεῖα: Κατώτερα 33, μαθηταί 499, Μέσα 7, μαθηταί 91, Ἀνώτερα 3, μαθηταί 39. Ἐπίκαιροι Ἐορταστικαί Ἐκδηλώσεις (Χριστουγέννων, 25ης Μαρτίου, 28ης Ὀκτωβρίου). Τακτικαί μηνιαῖαι συναντήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ φοιτητάς, σπουδαστάς καί ἐν γένει νέους, ἀριθμ. συμμετεχόντων 50. Κατασκήνωσις Ἀναγνωστῶν "ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" εἰς Ἱ. Προσκύνημα Ἁγ. Μαρκέλλης. Ὑπεύθ.: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κατσούνης. Ὁμαδάρχης: κ. Παντελῆς Κριτούλης.

Ποιμαντικῆς Φυλακῶν: Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου.

Βυζαντινῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς: Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Πουλιᾶς.

Ποιμαντικῆς τῶν Ναυτιλομένων: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Ἰωάννου Μουσᾶ. (Τέλεσις ἀγρυπνίας ὑπέρ τῶν Ναυτιλλομένων εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Βροντάδου. Πνευματική καί οἰκονομική συμπαράστασις εἰς τούς σπουδαστᾶς τῶν Ἀκαδημιῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Χίου καί Οἰνουσσῶν, Μηνύματα Σεβασμιωτάτου εἰς Ναυτικούς).

Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Χριστιανικῶν Μνημείων: κ. Νικόλαος Στουπάκης, Δρ Φιλολογίας.

Προσκυνηματικῶν περιηγήσεων: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κουντουριάδης. (Δημιουργία DVD μέ προσκυνηματικούς προορισμούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως - Συμμετοχή εἰς διεθνεῖς ἐκθέσεις).

Οἰκολογίας: Πρωτοπρ. Στέφανος Λάρδας, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Ἱωάννου Μπογῆ.

Ἀθλητισμοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεωργίου Λούρου. (Ἐνίσχυσις ἀθλητῶν διά τήν προετοιμασίαν των - Διοργάνωσις ἀθλητικῶν ἐκδηλώσεων, π.χ. ΔΡΟΜΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ εἰς τήν ἀπόδοσιν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης).

Ποιμαντικῆς Ἠλικιωμένων: Ἀρχιμ. Παντελεήμων Βῶλος.

Τομεύς Γυναικείων Θεμάτων: κ. Εὐαγγελία Βουρνοῦ. (Σύναξις πρεσβυτερῶν).

Τομεύς Βιοηθικῆς: κ. Μαρία Γκιάλα. Καθηγήτρια Ἰατρικῆς Α.Π.Θ.

Τομεύς Παιδείας καί Πολιτισμοῦ: Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ  κ. Νικολάου Στουπάκη, Δρος Φιλολογίας. (Μηνιαῖαι διαλέξεις μέ θέματα Ἑλληνικῆς καί Χιακῆς Ἱστορίας. Λειτουργία Βιβλιοθήκης - Διοργάνωσις Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων. Μαθητικός Διαγωνισμός - Δοκιμίου - Ποιήσεως - Εἰκαστικῶν διά τόν Ἀπ. Παῦλον).  Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ Μουσεῖον τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΑΠΟΔΕΞΙΣ ΗΔΕ τῇ ἡγεμονικῇ χορηγίᾳ τοῦ κ. Ἀθανασίου καί τῆς κ. Μαρίνης Μαρτίνη διά τοῦ Ἱδρύματος "ΑΙΓΕΑΣ".

Τεχνικῶν Θεμάτων καὶ Ναοδομίας: κ. Κωνσταντῖνος Ἀ. Τριπολίτης, Μηχανολ. Μηχανικός.
© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Back To Top