Δευτέρα
6 Απριλίου

Ευτυχίου οσίου

Programma

Παρασκευή 03.04.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἀκάθιστος Ὕμνος , ὥρα 7.00 μ.μ.).

Κυριακή 05.04.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θεία Λειτουργία.).

Παρασκευή 10.04.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Σάββατον 11.04.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θεία Λειτουργία.).

Κυριακή Βαΐων 12.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή Βαΐων 12.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ. Δευτέρα 13.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Μ. Δευτέρα 13.04.2020 Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Χριστοῦ Βολισσοῦ. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ. Τρίτη 14.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου πόλεως Χίου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Μ. Τρίτη 14.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων πόλεως Χίου. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ. Τετάρτη 15.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Λαγκάδας. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Μ. Τετάρτη 15.04.2020 Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Χριστοῦ Βαρβασίου. (Ἀκολουθία Ὄρθρου Μ. Πέμπτης, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ. Πέμπτη 16.04.2020 Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Μ. Πέμπτη 16.04.2020 Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων. (Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ. Παρασκευή 17.04.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Μεγ. Ὧραι - Ἑσπερινός Αποκαθηλώσεως, ὥρα 8.00' π.μ.).

Μ. Παρασκευή 17.04.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἀκολουθία Ἐπιταφίου Θρήνου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ. Σάββατον 18.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων. (Θεία Λειτουργία).

Μ. Σάββατον 18.04.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Τελετή Αναστάσεως - Θεία Λειτουργία, ὥρα 11.00 μ.μ.).

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 19.04.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός Ἀγάπης, ὥρα 10.00' π.μ.).

Πέμπτη Διακ. 23.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία.).

Παρασκευή Διακ. 24.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Μ. Ἑσπερινός).

Σάββατον Διακ. 25.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία.).

Σάββατον Διακ. 25.05.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Μεθ. Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις, ὥρα 6.30 μ.μ.).

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 26.04.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Δευτέρα 27.04.2020 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Θεία Λειτουργία).


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ