Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

Programma

Σάββατον 01.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Οἰνουσσῶν. (Θ. Λειτουργία).

Κυριακή 02.08.2020 Ἱερό Προσκύνημα Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία Ἱερά Πανήγυρις).

Κυριακή 02.08.2020 Ἱερός Ναός Παναγίας Κρήνας. (Ἱ. Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Δευτέρα 03.08.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἱ. Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Τρίτη  04.08.2020 Ἱερά Μονή Ἁγίας Σκέπης Χαλκειοῦ. (Ἱ. Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Τετάρτη 05.08.2020 Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 19.30').

Πέμπτη 06.08.2020 Ἱερός Ναός Μεταμ/σεως Χριστοῦ Ἱ. Μητροπόλεως Χίου. (Θ. Λειτουργία).

Πέμπτη 06.08.2020 Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Ναγοῦ Καρδαμύλων. (Ἱ. Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Παρασκευή 07.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 19.30').

Σάββατον 08.08.2020 Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου. (Θ. Λειτουργία Ἁγίου Μάρκου).

Σάββατον 08.08.2020 Ἱερός Ναός Μεταμ/σεως Χριστοῦ Ἱ. Παρεκκλ/ο Μητροπολιτικοῦ Ν. Χίου. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 19.00').

Κυριακή 09.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων. (Θ. Λειτουργία).

Κυριακή 09.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν. (Ἱ. Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Δευτέρα 10.08.2020 Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Τρίτη 11.08.2020 Ἱερά Νέα Μονή Χίου. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Τετάρτη 12.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίας Φωτεινῆς Νεοχωρίου. (Θ. Λειτουργία).

Τετάρτη 12.08.2020 Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Πέμπτη 13.08.2020 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Παρασκευή 14.08.2020 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 19.00').

Σάββατον 15.08.2020 Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρυῶν. (Θ. Λειτουργία).

Σάββατον 15.08.2020 Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Λατομίου. (Ἑσπερινός, ὣρα 19.00').

Κυριακή 16.08.2020 Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Τρίτη 18.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Σταματίου Χαρτουλάρη Βροντάδου. (Θ. Λειτουργία).

Σάββατον 22.08.2020 Ἱ. Προσκύνημα Ζωοδόχου Πηγῆς νήσου Παναγιᾶς Οἰνουσσῶν. (Θ. Λειτουργία).

Σάββατον 22.08.2020 Ἱερός Ναός Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 20.00').

Κυριακή 23.08.2020 Ἱερά Νέα Μονή. (Θ. Λειτουργία).

Δευτέρα 24.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Κοσμᾶ Σκλαβιῶν. (Θ. Λειτουγία).

Τετάρτη 26.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανουρίου Καρδαμύλων. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 19.00').

Πέμπτη 27.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανουρίου Λατομίου. (Θ. Λειτουργία).

Παρασκευή 28.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Λαγκάδας. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 19.00').

Σαββάτον 29.08.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Πυραμᾶς. (Θ. Λειτουργία).

Δευτέρα 31.08.2020 Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης. (Θ. Λειτουργία - Ἱερά Πανήγυρις). 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ